ORWdDN

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE WIELOSPECJALISTYCZNE „MALI ZDOBYWCY”  działa od 1 stycznia 2011 roku. Organem założycielskim  jest Stowarzyszenie Rodzin Na Rzecz Dzieci Sprawnych Inaczej z siedzibą w Jaworznie. Przedszkole prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą w zakresie wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych  niepełnosprawnością.
W Przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra  (pedagodzy, psycholog, logopeda, fizjoterapeuci) która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.
Głównym celem Przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Szczególny nacisk kładziemy na rozbudzanie wrodzonej ciekawości dzieci oraz na bezpieczeństwo podopiecznych.

Przedszkole jest  miejscem, w którym dzieci spędzają czas w dobrej, radosnej atmosferze. Klimat tego miejsca sprawia, że chętnie do niego wracają, by bawić się, uczyć i cieszyć się każdą chwilą.
Przedszkole działa w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych i  korzysta z jego bazy lokalowej i terapeutyczno – rehabilitacyjnej. Przedszkole jest placówka nieodpłatną.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego